Yüksek Katlı Yapı Projeleri

Out Rigger

Outrigger  sistem Türkiye’de Folkart Yapı San. Tic. A.Ş. tarafından Folkart Towers projesinde başarı ile uygulanmıştır. 46 katlı yüksek yapıda 18 ve 29. katlarda her katta 4 adet olmak üzere 2 kulede toplam 16 adet burulması önlenmiş çelik çapraz eleman (sönümleyici çelik çubuk) kullanılmıştır. Taşıyıcı sistemi betonarme olan yapıda outrigger elemanlar betonarme kolon içerisine yerleştirilmiş çelik profillere mesnetlendirilmiştir. Betonarme kolon içerisinde kalan çelik profiller ilgili katın alt ve üst kolonlarına kadar uzatılmış ve kompozit bir sistem elde edilmiştir.

Kompozit Kolon

Yüksek dayanımlı kompozit kolonlar binalarda, yüksek yapılarda, köprü ayaklarında vb. kullanılmaktadır. Söz konusu kolonlar, düşey yük, deprem yükü, rüzgar yükü nedeniyle iki eksenli eğilme ve eksenel basınç etkisine maruz kalabilmektedir. Kompozit kolonlar içerisinde bulundurdukları yapı çeliği sayesinde önemli derecede rijitlik ve yük taşıma kapasitelerinde artış gösterir.

Kompozit Döşeme

Kompozit döşemeler, çelik kiriş üzerine serilen beton altı trapez sacların sabitlenmesi ve beton kaymasını önleyici elemanların (stud çivisi) montajı sonrası üzerine dökülen betondan oluşmaktadır. Bu sayede kullanılan çelik kirişin kesitine göre değişen en kesit,  betonarme döşemeye göre daha az ve daha rijit bir sistem oluşturmaktadır.

Cephe Çelik İşleri

Şirketimiz Folkart Towers cephe çelik işlerini gerçekleştirmiştir. Yapının + 90 mt. kotunda bulunan ve binaya estetik bir görünüm kazandıran bombe şeklindeki konstrüksiyonu modüller şeklinde zeminde toplanarak yerine monte edilmiştir.

Endüstriyel Yapı Projeleri

Şirketimiz sanayi yapıları çelik projelerinde üstlenmiş olduğu üretim ve montajları deneyim sahibi olmuştur. Projenin tasarımından imal edilmesine kadar  üretimin her prosesini fabrika bünyesinde yapmaktadır.

Ayrıca montaj tecrübesi ile projenin yerine tespit edilmesi, yönetmelik gereklilikleri kontrolleri yapması ve gerekli revizyon işlemleri ile her zaman müşterisine çözüm sunmaktadır.